Ovim Ugovorom realizuje se postignuti dogovor da se zaposlenima kao i studentima osnovnih akademskih studija IV godine i apsolventima, u okviru fakultetske računarske mreže omogući korišćenje elektronskog pravnog izdanja ING-PRO Propisi.net (propisi, sudska praksa, pravna mišljenja, stručni komentari, ugovori, obrasci, kalkulatori kamata i sudske takse) na neodređeno vreme, bez ikakve naknade.

U tom smislu, ING-PRO će u Kabinetu za informatiku Pravnog fakulteta u Beogradu, periodično, organizovati besplatnu obuku za rad s pravnim informacionim sistemom – Propisi.net za studente IV godine i apsolvente i izdavati im uverenje o obučenosti u radu s ovim izdanjem.

Na taj način svoja teorijska znanja studenti će moći upotpuniti praktičnim radom u oblasti zakonodavstva Republike Srbije, uz primere sudske prakse sudova Republike Srbije, modele ugovora u domaćem pravnom prometu, primere pravnih mišljenja državnih organa, modele obrazaca i druge dokumente iz oblasti prava, a sve to koristeći pravno-informacioni sistem Propisi.net, najnaprednije elektronsko izdanje ove vrste na tržištu.

Prvi termin obuke uspešno je održan 28.11.2019. godine.
Naredni termini obuke biće blagovremeno objavljeni na oglasnoj tabli, kao i objavama na fejsbuk stranici Pravnog fakulteta.