U svom Saopštenju za javnost od 23. 10. 2015, Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je revidirane podatke iz Ankete o radnoj snazi za 2014. godinu.

U cilju usaglašavanja sa preporukama Evrostata a radi postizanja međunarodne uporedivosti, Anketa o radnoj snazi (Anketa) značajno je unapredila kvalitet podataka tokom 2014. i 2015. godine.

Proces usklađivanja s međunarodnim standardima zahtevao je promenu periodike sprovođenja Ankete, veći uzorak, modernizaciju procesa prikupljanja podataka i promenu sistema ocenjivanja, čime je postignuta veća preciznost ocena kontingenata radne snage, ali je istovremeno onemogućena potpuna uporedivost s podacima iz prethodnih godina.

S ciljem da obezbedi uporedivost podataka na međugodišnjem nivou za 2014. i 2015. godinu, RZS je izvršio reviziju podataka iz 2014. godine, čime je prevaziđen efekat promene u sistemu ocenjivanja. Ipak, efekat drugačije periodike anketiranja (u 2014. godini Anketa je sprovedena u kvartalnoj dinamici, dok se od 2015. godine sprovodi kontinuirano, tokom cele godine) i samog načina prikupljanja podataka nije moguće otkloniti, zbog čega promene u ocenama kontingenata radne snage do kojih je došlo u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu ne treba posmatrati kao apsolutne i precizne, već samo kao indikativne. To se naročito odnosi na ocene dobijene na bazi malih poduzoraka (npr. sektori delatnosti) gde prilikom ocenjivanja međugodišnjih promena, osim uticaja promenjene periodike i sistema ocenjivanja, ne treba zanemariti ni veličinu statističke greške.

Sistem ocenjivanja je unapređen tako da, osim teritorijalne strukture koju je pratio dosadašnji sistem ocenjivanja, novi prati i starosnu i polnu strukturu stanovništva. Imajući u vidu podatke o broju formalno zaposlenih iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), koji se smatra najobuhvatnijim registrom formalno zaposlenih lica u Srbiji a kome RZS odnedavno ima pristup, jasno je da novi sistem ocenjivanja daje realniju ocenu kontingenata radne snage, uključujući i zaposlenost i nezaposlenost.

 

Stope učešća radne snage, zaposlenosti i nezaposlenosti u 2014. godini

– Prethodni (nerevidirani) rezultati –

 

2014 – prethodni rezultati

 

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

Stopa učešća radne snage

48,4

49,5

49,3

48,5

Stopa nezaposlenosti

20,8

20,3

17.6

16,8

Stopa zaposlenosti

38,4

39,5

40,6

40,4

Stopa neformalne zaposlenosti

20,5

21,2

23,4

24,2

Stope učešća radne snage, zaposlenosti i nezaposlenosti u 2014. i 2015. godini

– Revidirani rezultati –

 

2014 – revidirani rezultati

2015

 

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I kvartal

II kvartal

Stopa učešća radne snage

51,0

52,4

52,3

51,3

50,8

51,4

Stopa nezaposlenosti

21,3

20.9

18,1

17,3

19,2

17,9

Stopa zaposlenosti

40,2

41,5

42,8

42,4

41,0

42,3

Stopa neformalne zaposlenosti

19,7

20,5

22,5

23,2

19,4

18,5

Podaci o kretanjima na tržištu radne snage dobijeni primenom unapređenog sistema ocenjivanja, u poređenju s podacima iz prva dva kvartala 2015. godine, ukazuju na relativno stabilno kretanje stope zaposlenosti i nezaposlenosti u ovom periodu, uz očekivane oscilacije izazvane sezonskim faktorom.

Na međugodišnjem nivou došlo je do izvesnog prelivanja nezaposlenosti, delom u zaposlenost, a delom u neaktivnost.

Osnovni cilj sprovođenja Ankete jeste prikupljanje podataka o radnim karakteristikama stanovništva i procena ukupne radne snage u zemlji prema međunarodnim preporukama i definicijama, tj. dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina, a to su: zaposlena, nezaposlena i neaktivna lica.  Stanovništvo se razvrstava u jednu od navedenih grupa na osnovu informacija iz upitnika koje se odnose na aktivnost anketiranih lica u posmatranoj sedmici.

Stopa učešća radne snage predstavlja udeo zaposlenih i nezaposlenih u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.

Stopa nezaposlenosti predstavlja udeo nezaposlenih u ukupnom broju aktivnih stanovnika (zaposleni i nezaposleni).

Stopa zaposlenosti predstavlja udeo zaposlenih u ukupnom stanovništvu starom 15 i više godina.

Stopa neformalne zaposlenosti predstavlja udeo lica koja rade bez formalnog ugovora o radu u ukupnom broju zaposlenih. Ova kategorija obuhvata zaposlene u neregistrovanim firmama, zaposlene u registrovanim firmama, ali bez formalnog ugovora o radu i bez socijalnog i penzionog osiguranja, kao i neplaćene pomažuće članove domaćinstva.           

 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).