Адвокатска комора Београда увела је званичну евиденцију притужби адвоката на поступање судија, тужилаца и радника управе.

Тим поводом, на свом сајту, дана 16.3.2018. године, објавила је саопштење које преносимо у целини:

Поштоване колеге,

Обавештавам Вас да је АК Београда увела званичну евиденцију притужби адвоката на поступање судија, тужилаца и радника управе.

Као адвокати се свакодневно сусрећемо са многобројним случајевима кршења закона, бахатим поступцима и недоличним понашањем према адвокатима. Управни одбор је заузео став да механизам стављања на евиденцију и подношења приговора на упис треба унапредити и донео одлуку да се уведе званична евиденција коморе о свим притужбама адвоката на поступање носилаца правосудних функција и радника органа државне управе, која би могла бити предмет оцене код одлуке о достојности кандидата, уколико то лице поднесе захтев за упис у именик адвоката.

Увођењем ове евиденције одлука о достојности неће више зависити само од притужбе на основу сећања чију веродостојност је тешко преиспитати по протеку одређеног времена, већ ће евентуални разлози за недостојност кроз званичну евиденцију коморе биће фиксирани у реалном времену и сачувани трајно, како би поред осталих чињеница могли бити сагледани код оцене нечијег професионалног рада.

На овај начин ће бити девалвиране све притужбе које нису поднете у време када се конфликтна ситуација догодила што ће уједно мотивисати адвокате да упућују притужбе са детаљним описом незаконитих и бахатих поступака са којима се сусрећу и доказима у прилог својих тврдњи, чиме се успоставља делотворан механизам за санкционисање нечијих поступака барем у делу у којем је адвокатура суверена – код одлучивања о пријему у адвокатску професију.

Увођење евиденције допринеће да се одлуке о упису убудуће заснивају на конкретним аргументима у односу на све оне који су кршили закон и наступали бахато према адвокатима, олако верујући да ће овакви њихови поступци бити заборављени до времена када одлуче да постану адвокати или погрешно држећи да је овакво поступање примерено функцији која им је била поверена.

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                                     Југослав Тинтор, адвокат