Advokatska komora Beograda uvela je zvaničnu evidenciju pritužbi advokata na postupanje sudija, tužilaca i radnika uprave.

Tim povodom, na svom sajtu, dana 16.3.2018. godine, objavila je saopštenje koje prenosimo u celini:

Poštovane kolege,

Obaveštavam Vas da je AK Beograda uvela zvaničnu evidenciju pritužbi advokata na postupanje sudija, tužilaca i radnika uprave.

Kao advokati se svakodnevno susrećemo sa mnogobrojnim slučajevima kršenja zakona, bahatim postupcima i nedoličnim ponašanjem prema advokatima. Upravni odbor je zauzeo stav da mehanizam stavljanja na evidenciju i podnošenja prigovora na upis treba unaprediti i doneo odluku da se uvede zvanična evidencija komore o svim pritužbama advokata na postupanje nosilaca pravosudnih funkcija i radnika organa državne uprave, koja bi mogla biti predmet ocene kod odluke o dostojnosti kandidata, ukoliko to lice podnese zahtev za upis u imenik advokata.

Uvođenjem ove evidencije odluka o dostojnosti neće više zavisiti samo od pritužbe na osnovu sećanja čiju verodostojnost je teško preispitati po proteku određenog vremena, već će eventualni razlozi za nedostojnost kroz zvaničnu evidenciju komore biće fiksirani u realnom vremenu i sačuvani trajno, kako bi pored ostalih činjenica mogli biti sagledani kod ocene nečijeg profesionalnog rada.

Na ovaj način će biti devalvirane sve pritužbe koje nisu podnete u vreme kada se konfliktna situacija dogodila što će ujedno motivisati advokate da upućuju pritužbe sa detaljnim opisom nezakonitih i bahatih postupaka sa kojima se susreću i dokazima u prilog svojih tvrdnji, čime se uspostavlja delotvoran mehanizam za sankcionisanje nečijih postupaka barem u delu u kojem je advokatura suverena – kod odlučivanja o prijemu u advokatsku profesiju.

Uvođenje evidencije doprineće da se odluke o upisu ubuduće zasnivaju na konkretnim argumentima u odnosu na sve one koji su kršili zakon i nastupali bahato prema advokatima, olako verujući da će ovakvi njihovi postupci biti zaboravljeni do vremena kada odluče da postanu advokati ili pogrešno držeći da je ovakvo postupanje primereno funkciji koja im je bila poverena.

                                                                                                     PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

                                                                                                     Jugoslav Tintor, advokat