Republička komisija je u junu 2015. godine primila 266 zahteva za zaštitu prava.

Grafikon sa prikazom broja primljenih zahteva za zaštitu prava u periodu od 2013 – 2015. godine

U toku juna 2015. godine primljeno je 266 zahteva za zaštitu prava, što je do sada najveći broj zahteva za zaštitu prava primljenih u toku jednog meseca od osnivanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Ukoliko ovaj trend bude nastavljen i u narednim mesecima, broj primljenih zahteva za zaštitu prava će dostići 3000.

U grafikonu je prikazan broj primljenih zahteva za zaštitu prava u periodu od 2013 – 2015 godine po mesecima, gde se jasno vidi trend uvećanja broja primljenih zahteva za zaštitu prava i koji ukazuju koliko je Republička komisija u 2015. godini dodatno radno angažovana, da bi sa postojećim kadrovskim kapacitetima postigla ažurno rešavanje svih predmeta.

Saopštenje Republičke  komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki