Novi Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti je završen i proširena je lista profesionalnih bolesti koja treba da olakša dokazivanje obolevanja na radnom mestu.

Novi Pravilnik radio je Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu „Dr Dragomir Karajović“, a direktor te ustanove Aleksandar Milovanović kaže da je lista profesionalnih bolesti usklađena sa listom Međunarodne organizacije rada.

Novi Pravilnik je, kako kaže, upućen Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a trebalo bi da ga usvoji Vlada Republike Srbije.

Naveo je da je na dosadašnjoj listi bilo 56 bolesti, a da je nova proširena sa desetak novih.

Milovanović nije želeo da govori koja su to nova oboljenja, ali je objasnio da su detaljnije definisana plućna i toksikološka oboljenja.

U Srbiji se svake godine registruje sve manje profesionalnih bolesti dok, recimo, u Nemačkoj godišnje ima desetine hiljada profesionalnih oboljenja i stotine hiljada povreda na radu.

– To ne znači da su Nemci neoprezni i nezaštićeni na radu, već da bolje registruju profesionalne bolesti – pojasnio je Milovanović.

Sa kakvim se problemima zaposleni u Srbiji suočavaju ilustrovao je primerom radnika koji je oboleo od plućne azbestoze i kome je Institut radio ekspertizu, ali poslodavac neće da mu izda potvrdu sa radnog mesta da je bio izložen azbestu.

– Zbog nedostatka tog administrativnog podatka ne možemo da utvrdimo profesionalno oboljenje. Kada bi se potvrdilo profesionalno oboljenje, onda bi radnik mogao da tuži firmu, oni bi platili odštetu – rekao je Milovanović.

Predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Dragoslav Tomović kaže da u Srbiji nisu definisani kriterijumi za utvrđivanje profesionalnih oboljenja.

– Nadležni moraju da propišu kriterijume za utvrđivanje profesionalnih bolesti i koja će ustanova tom problematikom da se bavi. Sada postoji vakuum – rekao je Tomović.

Prema podacima Udruženja prošle godine je registrovano svega četiri slučaja profesionalne bolesti kod radnika.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija