Nakon završene Javne rasprave o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević razgovarao je sa predstavnicima udruženja ratnih vojnih invalida i boraca iz cele Srbije.

Ministar Đorđević istakao je da je Javna rasprava održana u 13 gradova u Srbiji i da će se svi zaključci i primedbe jednako razmotriti prilikom donošenja novog Zakona.

„Najbitnije je da novim Zakonom svi budu podjednako zadovoljni. Upravo zbog toga organizovane su javne rasprave u nekoliko gradova širom Srbije, kako bi svi imali priliku da kažu svoja mišljenja i primedbe, koje ćemo objediniti i nakon toga organizovati još jedan sastanak sa predstavnicima udruženja. Ministarstvo kojim rukovodim, posebnu pažnju pruža borcima i njihovim porodicama i zalaže se za to da svi zajedno moramo da poštujemo one koji su se borili za našu zemlju i očuvamo sećanje na njih“, rekao je ministar i istakao da će sa svim predlozima resorno ministarstvo upoznati i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Kako je naveo, nakon analize finansijskih efekata i davanja interesornih mišljenja, a u skladu sa datim primedbama, predlozima i sugestijama pripremiće se konačni tekst Nacrta zakona koji će se proslediti u dalju proceduru.

Izvor: www.minrzs.gov.rs