Агенција за привредне регистре (АПР) обавестила је све заинтересоване кориснике да је завршен пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину и да је закључно са 30.06.2017. (законом прописаним роком) достављено око 160.000 извештаја, а од тог броја последњег дана обвезници су доставили око 6.500 извештаја.

Од укупног броја достављених извештаја, Агенција је након обраде јавно објавила 113.000 редовних годишњих финансијских извештаја са одговарајућом документацијом. За 5.000 извештаја, обвезницима су послата обавештења о недостацима у извештајима, док се у процесу обраде налази близу 42.000 извештаја.

Обвезници који у законом предвиђеном року (до 30.06.2017) нису испунили своју обавезу, редовне годишње финансијске извештаје за 2016. годину могу доставити и после тог рока уз плаћање додатне накнаде за кашњење предаје тих извештаја, али најкасније до 31.12.2017.

Обвезницима чији су редовни годишњи финансијски извештаји за 2016. годину јавно објављени, а који накнадно утврде материјално значајне грешке, омогућена је замена тих извештаја као и одговарајуће документације уз извештаје, у Посебном информационом систему Агенције (ПИС ФИ систем).

Такође, још једном се обавештавају обвезници који имају обавезу састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину, у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да је рок за достављање тих извештаја 31. јул 2017. године. До сада су достављена укупно 94 консолидована финансијска извештаја.

Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2016. годину, обвезници могу пратити на интернет страни АПР, одељак Финансијски извештаји, линк  „Претрага поступка обраде извештаја за 2016“.

За додатна питања и објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs