Agencija za privredne registre (APR) obavestila je sve zainteresovane korisnike da je završen prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu i da je zaključno sa 30.06.2017. (zakonom propisanim rokom) dostavljeno oko 160.000 izveštaja, a od tog broja poslednjeg dana obveznici su dostavili oko 6.500 izveštaja.

Od ukupnog broja dostavljenih izveštaja, Agencija je nakon obrade javno objavila 113.000 redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa odgovarajućom dokumentacijom. Za 5.000 izveštaja, obveznicima su poslata obaveštenja o nedostacima u izveštajima, dok se u procesu obrade nalazi blizu 42.000 izveštaja.

Obveznici koji u zakonom predviđenom roku (do 30.06.2017) nisu ispunili svoju obavezu, redovne godišnje finansijske izveštaje za 2016. godinu mogu dostaviti i posle tog roka uz plaćanje dodatne naknade za kašnjenje predaje tih izveštaja, ali najkasnije do 31.12.2017.

Obveznicima čiji su redovni godišnji finansijski izveštaji za 2016. godinu javno objavljeni, a koji naknadno utvrde materijalno značajne greške, omogućena je zamena tih izveštaja kao i odgovarajuće dokumentacije uz izveštaje, u Posebnom informacionom sistemu Agencije (PIS FI sistem).

Takođe, još jednom se obaveštavaju obveznici koji imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu, u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da je rok za dostavljanje tih izveštaja 31. jul 2017. godine. Do sada su dostavljena ukupno 94 konsolidovana finansijska izveštaja.

Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2016. godinu, obveznici mogu pratiti na internet strani APR, odeljak Finansijski izveštaji, link  „Pretraga postupka obrade izveštaja za 2016“.

Za dodatna pitanja i objašnjenja na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs