Zaštitnik građana Zoran Pašalić uputio je danas jedinicama lokalne samouprave dopis sledeće sadržine:

„Na osnovu saznanja Zaštitnika građana o tome da pojedine jedinice lokalne samouprave odbijaju da razmatraju zahteve za kretanje u vreme zabrane kretanja kojima je razlog viđanje deteta po osnovu sudske odluke, Zaštitnik građana upozorava da nije dozvoljeno odstupanje od zajemčenih prava deteta da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi shodno članu 64. i članu 202. Ustava Republike Srbije u vezi člana 61. Porodičnog zakona.

Procedurom za dobijanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja koju je Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja izdalo 08.04.2020. godine je upravo omogućeno roditeljima sa kojim dete ne živi, da u svrhu održavanja ličnih odnosa može da ostvari pravo na dozvolu za kretanje u vreme zabrane kretanja.

Zaštitnik građana zbog toga zahteva od jedinica lokalne samouprave, kao i od svih drugih nadležnih državnih organa da poštuju prava deteta i razmatraju zahteve roditelja za kretanje koje podnose roditelji kojima je pravo na održavanje ličnih odnosa priznato pravosnažnom sudskom odlukom.“

Izvor: sajt Zaštitnika građana
Naslov: Redakcija