Željeni rezultati primene Zakona o
ozakonjenju su izostali, zaključak je Zaštitnika građana godinu dana posle
njegovog donošenja. Postupak ozakonjenja objekata koji je imao za cilj
uvođenje bespravnih objekata u legalne tokove i sprečavanje dalje bespravne
gradnje od početka, odvijao se na štetu građana, javnog interesa i
budžeta Republike Srbije. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i
infrastrukture nije blagovremeno obezbedilo neophodne kadrovske,
finansijske i tehničke uslove kako bi lokalne samouprave okončale popis i
evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata u zakonskom roku. Takođe,
objavljivanje satelitskog snimka teritorije Republike Srbije za 2015.
godinu, koji opredeljuje da li objekat može biti predmet ozakonjenja
kasnilo je čak osam meseci od propisanog roka.

Povrh svega, na objavljenom satelitskom
snimku, suprotno Zakonu, vidljivi su objekti koji su građeni i tokom
2016. godine, čime su stvoreni uslovi za nezakonito ozakonjenje objekata
građenih nakon stupanja Zakona na snagu. O uočenim nedostacima i obavezi
njihovog otklanjanja Zaštitnik građana je u decembru prošle godine uputio preporuku o koju su se Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i pojedine lokalne samouprave oglušile.

Zaštitnik građana još jednom podseća da
se jedino doslednim sprovođenjem zakona i jednakim postupanjem prema svim
građanima, može ostvariti puno poštovanje i ostvarivanje prava građana, pa
i prava na mirno uživanje imovine. Apeluje na nadležne organe da
preduzmu mere kako bi se postupak ozakonjenja sproveo u skladu sa
proklamovanim ciljem, a dugogodišnja praksa bespravne gradnja okončala.

Izvor: sajt Zaštitnika građana