Жељени резултати примене Закона о
озакоњењу су изостали, закључак је Заштитника грађана годину дана после
његовог доношења. Поступак озакоњења објеката који је имао за циљ
увођење бесправних објеката у легалне токове и спречавање даље бесправне
градње од почетка, одвијао се на штету грађана, јавног интереса и
буџета Републике Србије. Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре није благовремено обезбедило неопходне кадровске,
финансијске и техничке услове како би локалне самоуправе окончале попис и
евидентирање незаконито изграђених објеката у законском року. Такође,
објављивање сателитског снимка територије Републике Србије за 2015.
годину, који опредељује да ли објекат може бити предмет озакоњења
каснило је чак осам месеци од прописаног рока.

Поврх свега, на објављеном сателитском
снимку, супротно Закону, видљиви су објекти који су грађени и током
2016. године, чиме су створени услови за незаконито озакоњење објеката
грађених након ступања Закона на снагу. О уоченим недостацима и обавези
њиховог отклањања Заштитник грађана је у децембру прошле године упутио препоруку о коју су се Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и поједине локалне самоуправе оглушиле.

Заштитник грађана још једном подсећа да
се једино доследним спровођењем закона и једнаким поступањем према свим
грађанима, може остварити пуно поштовање и остваривање права грађана, па
и права на мирно уживање имовине. Апелује на надлежне органе да
предузму мере како би се поступак озакоњења спровео у складу са
прокламованим циљем, а дугогодишња пракса бесправне градња окончала.

Извор: сајт Заштитника грађана