Zaštitnik građana podržava napore predlagača da unapredi odredbe Zakona o putnim ispravama kojima nedvosmisleno doprinosi harmonizaciji i usklađivanju sa propisima koji su u međuvremenu menjani ili doneti, boljem funkcionisanju nadležnih državnih organa i delotvornom ostvarivanju i zaštiti prava građana po osnovu putnih isprava i načina njihovog izdavanja. Ovim mišljenjem Zaštitnik građana ukazuje na moguće pravce poboljšanja rešenja i dodatnog preciziranja pojedinih odredaba sadržanih u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama.

Mišljenje Zaštitnika građana

Izvor: sajt Zaštitnika građana
Naslov: Redakcija