Јавне и приватне компаније све чешће ангажују раднике преко агенција за привремене и повремене послове. Њихов рад није регулисан законом, што послодавци обилато искоришћавају. Изнајмљивањем радне снаге компаније штеде, агенције узимају провизију, а радници трпе. Због дискриминисаног положаја, надлежни најављују усвајање прописа којима ће се уредити њихов статус.

Радник без топлог оброка, плаћеног боловања и годишњег одмора, чија је зарада на нивоу минималца – то је укратко радник на лизингу. Његов послодавац није фирма у коју одлази на посао, већ агенција која га је тамо упутила. Синдикати процењују да их је у Србији најмање 50.000 и да је крајње време да држава почне и о њима да се стара.

„Ми смо систем који дефинитивно баца на под своје раднике, своје запослене, сматра да њиховим радом што брже треба да дође до профита. Ако имамо НСЗ која би требало да води евидецију о слободним радницима, о потреби послодаваца да запосле одређене, зашто морамо да имамо приватног посредника? То би значило да се радник третира као објекат“, каже Душко Вуковић из Савеза самосталних синдиката Србије.

Такво изнајмљивање радника је легално, а њихова права не штити Закон о раду. Инспекција има ограничене надлежности. У више од 70 контрола током прошле године, поднета су само четири захтева за покретање прекршајног поступка и утврђене 23 неправилности. Најчешће зато што агенције ангажују запослене дуже од дозвољеног периода.

„Ти послови нису ни привременог ни повременог карактера и обично трају дуже од 120 дана. Ти људи немају сва права која су загарантована уговором о раду. Ми подносимо захтеве за покретање прекршајног поступка, и то даље креће у процедуру који преузима прекршајни суд и они су ти који на крају доносе решење о кажњавању или не“, каже директор Инспектората за рад Бојан Јоцић.

Како положај изнајмљених радника не би зависио од добре воље агенција, у припреми је закон који би требало да озваничи и уреди тај вид флексибилног запошљавања.

„Више неће моћи да се ради по уговорима о привременим и повременим пословима, већ запослени морају да имају уговор о раду са агенцијом, да ли је то уговор на на одређено или неодређено време. Мораће да имају плате у складу са законом о раду и зараде у складу са законом, у сваком случају положај ће им бити много биљи него до сад“, каже помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Лазић.

Бољим условима рада могу да се надају тек следеће године када се очекује усвајање нових прописа. 

Извор: сајт РТС-а