Javne i privatne kompanije sve češće angažuju radnike preko agencija za privremene i povremene poslove. Njihov rad nije regulisan zakonom, što poslodavci obilato iskorišćavaju. Iznajmljivanjem radne snage kompanije štede, agencije uzimaju proviziju, a radnici trpe. Zbog diskriminisanog položaja, nadležni najavljuju usvajanje propisa kojima će se urediti njihov status.

Radnik bez toplog obroka, plaćenog bolovanja i godišnjeg odmora, čija je zarada na nivou minimalca – to je ukratko radnik na lizingu. Njegov poslodavac nije firma u koju odlazi na posao, već agencija koja ga je tamo uputila. Sindikati procenjuju da ih je u Srbiji najmanje 50.000 i da je krajnje vreme da država počne i o njima da se stara.

„Mi smo sistem koji definitivno baca na pod svoje radnike, svoje zaposlene, smatra da njihovim radom što brže treba da dođe do profita. Ako imamo NSZ koja bi trebalo da vodi evideciju o slobodnim radnicima, o potrebi poslodavaca da zaposle određene, zašto moramo da imamo privatnog posrednika? To bi značilo da se radnik tretira kao objekat“, kaže Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Takvo iznajmljivanje radnika je legalno, a njihova prava ne štiti Zakon o radu. Inspekcija ima ograničene nadležnosti. U više od 70 kontrola tokom prošle godine, podneta su samo četiri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i utvrđene 23 nepravilnosti. Najčešće zato što agencije angažuju zaposlene duže od dozvoljenog perioda.

„Ti poslovi nisu ni privremenog ni povremenog karaktera i obično traju duže od 120 dana. Ti ljudi nemaju sva prava koja su zagarantovana ugovorom o radu. Mi podnosimo zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, i to dalje kreće u proceduru koji preuzima prekršajni sud i oni su ti koji na kraju donose rešenje o kažnjavanju ili ne“, kaže direktor Inspektorata za rad Bojan Jocić.

Kako položaj iznajmljenih radnika ne bi zavisio od dobre volje agencija, u pripremi je zakon koji bi trebalo da ozvaniči i uredi taj vid fleksibilnog zapošljavanja.

„Više neće moći da se radi po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, već zaposleni moraju da imaju ugovor o radu sa agencijom, da li je to ugovor na na određeno ili neodređeno vreme. Moraće da imaju plate u skladu sa zakonom o radu i zarade u skladu sa zakonom, u svakom slučaju položaj će im biti mnogo bilji nego do sad“, kaže pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Lazić.

Boljim uslovima rada mogu da se nadaju tek sledeće godine kada se očekuje usvajanje novih propisa. 

Izvor: sajt RTS-a