Agencija za sprečavanje korupcije obaveštava organe javne vlasti o zakonskoj obavezi, da najkasnije do 1. marta 2023. godine, dostave evidencije protokolarnih i prigodnih poklona koje su tokom 2022. godine primili njihovi javni funkcioneri.

Obrazac evidencije poklona podnosi se putem veb linka na internet prezentaciji Agencije. Nakon elektronske prijave, popunjavanja obrasca i dobijanja programski generisane šifre, organi javne vlasti odmah, a najkasnije u roku od osam dana, dostavlјaju Agenciji potpisan i overen (izuzev u slučajevima kada upotreba pečata zakonom nije obavezna) štampani obrazac evidencije (Uputstvo za podnošenje obrazaca u web formi ).

Takođe, organi javne vlasti čiji javni funkcioneri tokom 2022. godine nisu prijavlјivali protokolarne ili prigodne poklone nemaju obavezu da o tome obaveštavaju Agenciju.

Agencija stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Izvor: sajt Agencije za sprečavanje korupcije