Unija poslodavaca Srbije obaveštava poslodavce koji zapošljavaju ili imaju nameru da zaposle vojne osiguranike penzionere, da je ova grupa lica izuzeta od primene novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, broj 25/2019), s obzirom da se na njih primenjuju posebni propisi.

Naime, Uniji poslodavca Srbije su se u više navrata obraćali poslodavci sa pitanjem da li odredbe gore pomenutog zakona utiču na umanjenje prava vojnih osiguranika penzionera koji su kod njih u radnom odnosu. Problem je nastao jer se vojnim penzionerima doprinosi uplaćuju po osnovu penzije, a uplata se vrši u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, te bi primenom gore pomenutog zakona na ovu kategoriju lica, neminovno došlo do promene njihovog statusa kao zdravstvenih osiguranika, s obzirom da bi se u tom slučaju uplata doprinosa na osnovu plate vršila u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Do potrebe za tumačenjem je s razlogom došlo s obzirom na to da pomenuti zakon, koji se primenjuje od 11.04.2019. godine, u članu 15. utvrđuje prioritetni osnov osiguranja u slučaju da osiguranik iz člana 11. istog zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova. Istim članom propisano je i to da se zdravstveno osiguranje po osnovu zaposlenja smatra prioritetnim osnovom osiguranja, što bi značilo da svi penzioneri koji su u radnom odnosu, počev od 11.04.2019. godine, zdravstveno osiguranje ostvaruju po osnovu zaposlenja (član 15. Zakona), a ne po osnovu penzije.

Ove nelogičnosti su rešene u zvaničnom obaveštenju Ministarstva odbrane, datom po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva zdravlja, br. 011-00-00152/2019-0 od 31. jula 2019. godine. U svom mišljenu, Ministarstvo zdravlja kaže da članom 11. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji određuje koja lica imaju status osiguranika u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja, vojni osiguranici nisu obuhvaćeni ovim propisom. Odatle proizilazi da oni zdravstveno osiguranje i prava iz zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju u skladu sa Zakonom o zdravstevnom osiguranju, te se sledstveno tome odredbe člana 15. Zakona kojima je uređeno pitanje prioritetnog osnova osiguranja u slučaju kada osiguranik iz člana 11. Zakona ispunjava uslove za sticanje osiguranika po više osnova, ne odnosi na vojne osiguranike penzionere.

Izvor: sajt Unije poslodavaca Srbije
Naslov: Redakcija