Vlada Srbije ponovo je odlučila da odloži primenu Zakona o sistemu platnih razreda, koji je trebalo da počne da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Tako će razlika u zaradama za ista zaduženja biti na snazi od jula sledeće godine.

Nema zvaničnog objašnjenja o razlozima pomeranja roka, a nezvanično se pominje da je resornim ministarstvima potrebno još vremena kako bi napravili kompletnu analizu efekata koji bi zakon doneo, a koja prvenstveno uključuje finansijski aspekt, piše Blic.

Novi platni razredi u sistemu javne uprave zamišljeni su kao model koji bi uspostavio pravedan raspon plata. Cilj je da plata bude ista za isti posao u svim službama javnog sektora, kao i da se zaposlenima učinak pravedno meri kroz uvođenje jedinstvene osnovice i precizno definisanih koeficijenta.

To bi značilo da bi onima koji u ovom trenutku imaju potcenjene iznose plate bile povećavane srazmerno raspoloživim sredstvima, dok se onima u precenjenoj grupi plate ne bi povećavale, sve dok ih njihova platna grupa ne dostigne.

Plate u javnom sektoru trenutno se utvrđuju na osnovu 23 različite osnovice, više od 500 osnovnih koeficijenata i preko 200 dodataka na osnovnu platu.

Odlaganje uvođenja platnih razreda za sredinu sledeće godine, znači odlaganje za 2021. godinu, smatra Pavle Petrović, predsednika Fiskalnog saveta:

– Ne možete da uredite platne razrede, a da ne promenite budžet. Meni to budi sumnju da li se od platnih razreda zapravo odustaje.

U Uniji sindikata prosvetnih radnika (UNPRS) kažu da ne odustaju od svojih zahteva da rad svih zaposlenih u prosveti mora biti bolje vrednovan, kao i da svako treba da bude plaćen na pravedan način.

– Uvođenjem pravničnih platnih razreda nikako ne bi bilo moguće da jedna tetkica ima platu kao učitelj ili da tetkice i učitelji po različitim školama imaju drastično različitu zaradu. Svako odlaganje primene zakona koji bi regulisao ovu oblast samo je dodatno opterećenje i za sistem i za zaposlene – kaže Jasna Janković predsednik UNPRS.

Ukida se zabrana zapošljavanja

Doneta je odluka i o ukidanju zabrane zapošljavanju u javnom sektoru, koja bi trebalo da stupi na snagu 1.januara 2020. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pojasnilo da to znači da od sledeće godine nijedna javna institucija neće moći da prima nove radnike ako kadrovskim planom za tekuću godinu to nije predvidela i ako za njih nije obezbeđen novac iz budžeta.

Izvor: Ekapija