Skupština Srbije usvojila je Zakon o robnim berzama koji donosi osnove za razvoj robno-berzanskog tržišta, a ključna novina je veća sigurnost trgovanja koja će biti omogućena na više načina. Stupio je na snagu 30.7.2019. a primenjuje se istekom devet meseci od dana stupanja na snagu.

U Srbiji se prvi put uvodi zakonska regulativa u oblast poslovanja robnih berzi.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je ranije da će zakon robnoj berzi dati veća ovlašćenja, ali i obavezu u vidu kontrole i garantovanja transkacije preko berze.

On je dodao da je velika novina što će ubuduće svi učesnici u transakcijama na robno – berzanskom tržištu, dakle, kupac, prodavac i robna berza morati da polože garancije, za šta do sada nije postojala mogućnost.

„Produktna berza polaže garanciju kroz osnivački ulog od 50 miliona dinara, a kupac i prodavac će polagati garancije čiju visinu određuje robna berza. Te garancije će se polagati na namenski račun berze koji će biti izuzet od blokade i aktiviraće se samo u slučajevima kada jedna strana ne ispuni obaveze prema drugoj“, rekao je Đorđević.

Kao značajne novine, naveo je i uvođenje Komisije za hartije od vrednosti kao regulatora koji će kontrolisati rad, kako berze, tako i transakcija koji članovi berze zaključe u berzanskom poslu.

Time se, kako kaže, direktno utiče na povećanje sigurnosti celokupnog sistema i na uklanjanje zloupotreba, kao što je na primer, nameštanje cena i slično.

Dodaje da zakon po prvi put na kvalitetan način reguliše spot tržište, ali je još važnije jer se otvara mogućnost terminskog trgovanja preko berze.

Na berzi će, objašnjava Đorđević, moći da trguju domaća i strana pravna lica, kao i individualni poljoprivredni proizvođači.

Prema njegovim rečima, zakon će omogućiti i veću pouzdanost informacija o kretanju cena berzanskih proizvoda.

Maksimalne zaprećene kazne za pravna lica u slučaju kršenja zakonskih odredbi se kreću do tri miliona dinara, poručio je Đorđević.

Izvor: sajt RTV
Naslov: Redakcija