BEOGRAD – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da je Zakon o radu ispunio svrhu i da je jedan od faktora koji je doprineo tome da nezaposlenost u Srbiji padne na 17,6 odsto.
„Kada je prošla sva buka i bes i nakon što su se političke strasti smirile i Zakon o radu mogao objektivno da se pogleda, videli smo da je on bolji nego što se tada govorilo“, rekao je Vulin na konferenciji posvećenoj procesu usvajanja i implementacije Zakona o radu, koju su organizovali USAID i Ministarstvo za rad.

On je ukazao da ne postoji nijedan svetski državnik koji u komunikacijiji sa predstavnicima Srbije nije čestitao na donošenju Zakona o radu, što su pozdravila i sva udruženja poslodavaca i investitori.

„Probajte danas da nađete političku partiju koja će sada ići na neke izbore i reći naš predizborni program je da ćemo ukinuti ovaj zakon i vratiti stari… Nema, nema nijedne takve partije“, rekao je Vulin.

On je podsetio da je na osnovu poslednje ankete o radnoj snazi za treći kvartal, nezaposlenost u Srbiji pala na 17,6 odsto, što je dobra vest, i dodao da je on bio očekivao da se smanji na tek nešto ispod 19 odsto.

„Zakon o radu je jedan od zakona koji doprineo padu nezaposlenosti, nije jedini, ali je jedan od faktora“, poručio je Vulin i dodao da je njime promenjena i uloga inspekcije rada i omogućen prelazak poslova iz sive zone u legalne tokove.

„Zakon o radu bio je jedan od najvećih strahova da će nam ekonomija otići u rad na određeno vreme, a naprotiv, povećao se broj zaposlenih na neodređeno vreme i odnosi su jasnije definisani između radnika i poslodavca te se pokazao dobrim zakonom i ispunio je svrhu“, rekao je Vulin.

Ipak, kako je rekao, on će morati da se dopunjava u skladu sa direktivama EU i konvencijama Međunarodne organizacije rada.

Kako je kazao, da bi se poslovni ambijent u Srbiji učinio još boljim iduće godine biće doneti zakoni o socijalnom preduzetništvu, socijalnom dijalogu, kao i neki drugi zakoni poput zakona o radu preko agencija za zapošljavanje, tačnije o radu na lizing.

Direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja Džozef Lauter izjavio je da je USAID želeo da se proces donošenja i implementacije Zakona o radu sprovede na najbolji način kako bi koristi imali i zaposleni i preduzeća.

„Dobili smo zakon kojim niko nije bio u potpunosti zadovoljan, ali će omogućiti da se otvore nova radna mesta, da radi privreda i omogući bolji život gradanima Srbije“, poručio je Lauter.

 

On je dodao da sindikati i poslodavci nisu mogli da postignu konsenzus oko svih pitanja, ali da je liderstvo koje je pokazala Vlada Srbije kada se sve smirilo, pokazalo kako stvari mogu da se pokrenu na bolje ako postoji politička volja.

Lauter je na skupu organizovanom u saradnji sa Ministarstvom rada rekao da je Srbija na dnu lestvice zemalja kada je u pitanju globalni indeks konkurentnosti, kao i da je problem što je nivo zaposlenosti veoma nizak.

„Nezaposlenost negativno utiče na mlade i tera ih da odlaze iz svoje zemlje, ali se loše odražava i na starije ljude koji teško mogu da nađu posao i steknu uslove za penziju“, rekao je Lauter.

V.d predsednika Privredne komore Srbije Milivoje Miletić rekao je da se poslovna zajednica zalaže za stabilan ambijent.

On je ukazao i da regulativa koja se odnosi na Zakon o radu i ono što on reguliše predstavlja jedan od stubova poslovnog ambijenta na koji danas privrednici ukazuju kao na nužnu potrebu da se regulativa u ovoj oblasti standardizuje, maksimalno pojednostavi kako bi bila primenljiva i kompatibilna da bi se ostvarili veći dometi u ekonomskoj saradnji.

Jedan od ključnih ograničenje je pitanje konkurentosti koja je vezana i za pitanje investicja.

Zakon o radu je, kako je kazao, jedan od ključnih i sistemskih zakona, a od velike važnosti za mala i srednja preduzeća je i zakon o inspekcijskom nadzoru kako bi mogli da primene standarde i norme koji su usvojeni u zakonima.

„Samo uz zajedničko razumevanje i rad moguće je i dalje raditi na unapređenju zakona koji će doprineti i većem investiranju i koji će doprineti da se podigne nivo proizvodnje, a to je interes i sindikata i poslodavaca“, kazao je Miletić.

On je rekao da bi investicije trebalo da idu u takozvane razmenljive sektore, odnosno sve što je vezano za znanje i ulaganje u znanje kako bi se ostvarili bolji rezultati, i kako se prednosti ne bi ogledale i gradile samo na jeftinoj radnoj snazi.

USAID projekat za bolje uslove poslovanja i Ministarstvo za rad u periodu od 3. septembra do 23. oktobra obišli su 10 regionalnih privrednih komora i predstavili novine u Zakonu o radu koji se primenjuje od 29. jula ove godine.

Sa novinama Zakona o radu direktno je upoznato više od 500 predstavnika privrede, sindikata, inspekcija i ostalih zainteresovanih strana koje su se odazvale pozivu, rečeno je na današenjem skupu.

Izvor: sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja