Povodom gužvi koje su prethodnih dana nastale pred šalterima službi za katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod obaveštava građane da i dalje mogu podnositi stare ugovore i drugu dokumentaciju potrebnu za upis u katastar u papirnoj formi po starom zakonu do 31. decembra 2020. godine.

Molimo građane da zbog uvođenja novog sistema upisa u katastar koji počinje od 1. jula 2018. godine ne stvaraju nepotrebne gužve jer će službe za katastar nepokretnosti postupati sa starom dokumentacijom kao i do sada do gore navedenog roka.

Izvor: saopštenje RGZ-a