Поводом гужви које су претходних дана настале пред шалтерима служби за катастар непокретности, Републички геодетски завод обавештава грађане да и даље могу подносити старе уговоре и другу документацију потребну за упис у катастар у папирној форми по старом закону до 31. децембра 2020. године.

Молимо грађане да због увођења новог система уписа у катастар који почиње од 1. јула 2018. године не стварају непотребне гужве јер ће службе за катастар непокретности поступати са старом документацијом као и до сада до горе наведеног рока.

Извор: саопштење РГЗ-а