Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje dva mišljenja o proceni
rizika na korupciju o odredbama Nacrta zakona o ozakonjenju objekata. Prvo
mišljenje dostavljeno je nadležnom ministarstvu 27. oktobra a mišljenje na
revidirani tekst nacrta ovog zakona dostavljeno je 5. novembra.

Mišljenje na prvu verziju možete pogledati ovde. Mišljenje na revidiranu verziju možete pogledati ovde.