Агенција за борбу против корупције објављује два мишљења о процени
ризика на корупцију о одредбама Нацрта закона о озакоњењу објеката. Прво
мишљење достављено је надлежном министарству 27. октобра а мишљење на
ревидирани текст нацрта овог закона достављено је 5. новембра.

Мишљење на прву верзију можете погледати овде. Мишљење на ревидирану верзију можете погледати овде.