Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević rekao je u Skupštini Srbije da se Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao krovni zakon, menja pre svega zbog usklađivanja sa odredbama novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

To se pre svega odnosi na Jedinstveni informacioni sistem u kojem učenici još u predškolskom uzrastu dobijaju poseban broj koji ih prati do kraja školovanja, podaci se čuvaju u jedinstvenom registru i sada su brojne procedure pojednastavljene, rekao je ministar.

Obrazlažući pred poslanicima Zakon o nacionalnom okviru o kvalifikacijama, Šarčević je pohvalio rad državne Agencije za kvalifikacije i rekao da su u njenu nadležnost prešlo i priznanje stranih visokoškolskih diploma, kao i da će procedure nostrifikacije diploma biti ubrzane.

„Izjednačeni su modeli neformalnih i formalnih vidova obrazovanja i sticanje sertifikata podrazumeva da se formiraju posebni centri za takozvano doživotno učenje“, rekao je Šarčević.

Ministar prosvete je istakao da su formirani srednjoškolski resurs centri u deset gradova u kojima poslodavci lakše nalaze kadrove koji su im potrebni. Govoreći o izmenama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ministar je rekao da se on usaglašava sa dva zakona koja je skupština već donela – o dualnom srednjem obrazovanju koji se već primenjuje, kao i o dualnim studijama koji još nije u primeni.

Šarčević je pohvalio sistem dualnog obrazovanja kao onaj koji nudi više prakse učenicima i rekao da poslodavci shvataju da što pre treba da potpišu ugovore sa školama.

Ministar je kratko obrazložio izmene Zakona o žigovima kojim se nacionalni model usklađuje sa svetskim, kao i potvrđivanje sporazuma sa Francuskom i Severnom Makedonijom u oblasti obrazovanja. Ministar prosvete predložio je i potvrđivanje Marakeškog ugovora koji će omogućiti pristup slepim i slabovidim licima iz više zemalja da pristupe materijalima štampanim Brajevim pismom.

Poslanici će nakon rasprave o setu zakona iz oblasti prosveta razmatrati i tri zakona iz domena kulture.

Izvor: sajt N1
Naslov: Redakcija