Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је, на захтев 157 народних посланика, Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, за петак, 21. септембар 2018. године.

Народни посланици разматраће следеће предлоге закона:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада;
 2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о потврђивању Хонгконшке међународне конвенције о безбедном и еколошки прихватљивом рециклирању бродова, 2009, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о размени и узајамној заштити тајних података, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава ЕФТА и Републике Србије број 1/2018 о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње и Одлуке Мешовитог комитета између држава ЕФТА и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса ИВ Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије о олакшавању трговине, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (ЦЕФТА 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о потврђивању Протокола И Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске и Протокола ИИИ о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о трансферу осуђених лица, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о пружању правне помоћи у кривичним стварима, који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о изручењу, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о потврђивању Протокола о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију од 13. октобра 2012. године, који је поднела Влада;
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској, трговинској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Државе Катара, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о трговини и економској сарадњи, који је поднела Влада;
 23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипра о размени и узајамној заштити тајних података, који је поднела Влада ;
 24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о узајамној заштити размењених тајних података, који је поднела Влада;
 25. Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о кинематографској копродукцији (ревидирана), који је поднела Влада;
 26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о трговинско-економској сарадњи, који је поднела Влада;
 27. Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза, који је поднела Влада;
 28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма, који је поднела Влада;
 29. Предлог закона о потврђивању Протокола из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности, који је поднела Влада;
 30. Предлог закона о потврђивању Мултилатералног споразума земаља Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, који је поднела Влада;
 31. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о међународном друмском превозу, који је поднела Влада;
 32. Предлог закона о потврђивању Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, који је поднела Влада;
 33. Предлог одлуке о избору вицегувернера Народне банке Србије, који је поднела гувернер Народне банке Србије.

Десето ванредно заседање одржаће се у великој сали Дома Народне скупштине, са почетком у 10 часова.