Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 19. vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije za ponedeljak, 20. januara 2020. godine.

sa sledećim dnevnim redom:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije,
Predlog zakona o žigovima,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, koje je podnela Vlada Srbije.
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o statusu Francuske škole u Beogradu,
Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale, kao i
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije, koji je takođe podnela Vlada.
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi,
Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, kao i
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog jevanđelja Republici Srbiji i slika Nikolaja Konstantinoviča Reriha Ruskoj Federaciji, koje je podnela Vlada.

Zasedanje će se održati u Domu Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.

Izvor: sajt Narodne skupštine.
Naslov: Redakcija