Vlada je usvojila više predloga zakona a između ostalog i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kojim se važenje ovog zakona produžava do 31. decembra 2019. godine. Vlada je obrazložila da su smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru, mere koje su najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije.

Izvor: sajt Politika