Запослени у делу јавног сектора у Србији добиће у јануару 2017. увећане зараде, а забрана запошљавања у државној служби биће продужена до краја 2017. године.

То је предвиђено изменама Закона о буџетском систему који је Влада доставила Скупштини на усвајање по хитном поступку.

Предложено је да за пет одсто буду веће зараде запослених у полицији, војсци, правосуђу, научно-истраживачкој делатности, установама културе и социјалној и здравственој заштити.

У предшколским установама зараде ће бити повећане за шест одсто, а толику повишицу добиће и запослени у основним и средњим школама и установама ученичког стандарда, док ће запослени у високошколским установама имати примања већа за три одсто.

Изменама Закона о буџетском систему предвиђено је и да у јануару почне исплата пензија увећаних за 1,5 одсто, а та повишица као и увећање зарада у јавном сектору је образложена бољим резултатима фискалне консолидације од очекиваних.

Процењено је да ће за увећање плата у јавном сектору и пензија у 2017. у буџету бити потребно обезбедити око 18 милијарди динара.

Влада је предложила да се забрана запошљавања у јавном сектору, уведена од децембра 2013, продужи до краја 2017. године, јер је процењено да контролисано запошљавање доприноси фискалној стабилизацији.

Извор: Б92