Врховни касациони суд укинуо је правоснажну пресуду Апелационог суда у Новом Саду из новембра 2015. године којом је одбијен тужбени захтев за раскид уговора о стамбеном кредиту у швајцарским францима због промењених услова, односно раста курса швајцарског франка и наложио поновно одлучивање.

Том одлуком, која је објављена на његовом сајту, ВКС је усвојио захтев за ревизију (ванредни правни лек) клијента који је тужио банку тражећи раскид уговора и наложио Апелационом суду да поново одлучи у том случају.

У својој одлуци ВКС је детаљно указао на пропусте другостепеног суда, који је преиначио одлуку Основоног суда у Новом Саду из априла 2015. који је одобио раскид уговора који је између клијената и банке закљученог 2007. године и анекса тог уговора закљученог четири године касније.

У овом случају након правоснажне пресуде банка је била добила могућност да наплату кредита изврши продајом непокретности на коју је била стављена хипотека.

ВКС је сада наложио Апелационом суду у Новом Саду да у поновном поступку поуздано утврди да ли је и у којој мери дошло до промењених околности од закључења спорног уговора између странака.

Након тога ће, како се наводи у одлуци ВКС, “водећи рачуна и свим осталим околностима конкретног случаја и међусобног уговора странака оценити да ли су испуњени услови да се уговор раскине и у складу са тим донети на закону засновану одлуку”.

ВКС је у одлуци напоменуо да није споран став Апелационог суда да промена курса страних валута у односу на динар није неуобичајена појава на домаћем девизном тржишту.

– Међутим, то не значи да свака па и енормна промена курса представља уобичајену појаву – сматра ВКС који поред осталог подсећа и на констатацију Основоног суда (који је одобрио раскид уговора) да је “тужиља узела кредит за куповину куће, а да јој сада за његово враћање треба неколико таквих кућа”.

Извор: сајт efektiva.rs