Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, potvrdio je danas da će predložiti da se dugovanja čiju naplatu je trebalo da su sudovi ustupe izvršiteljima, otpišu u slučajevima manjih komunalnih dugova, ali da od Skupštine Srbije zavisi da li će to prihvatiti.

On je za „Večernje novosti“ kazao da ni prema stavu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, nije povređeno nečije pravo na imovinu, ukoliko dug ne premašuje deset evra, koliki je veliki broj komunalnih dugova u Srbiji, od kojih su neki na naplatu stigli posle više decenija, sa ogromnim kamatama.

Mediji su ove nedelje objavili da će skoro milion starih izvršnih predmeta biti prebačeno sa sudova na javne izvršitelje, a vrednost potraživanja se umnogostručila zbog višedecenijskih kamata.

„Početkom godine na snagu su stupile izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, po kojima se svi stari izvršni predmeti ustupaju izvršiteljima. Među njima je najviše onih na osnovu verodostojne isprave, odnosno komunalnih dugova, ali i neplaćenih TV pretplata, privatnih potraživanja, dugovanja bankama koje su u međuvremenu otišle u stečaj“, rekao je Milojević.

Rekao je da je u januaru u Srbiji bilo milion predmeta starijih od tri godine.

Milojević je kazao da je s Delegacijom EU pre nekoliko godina pokrenta inicijativa da se ti predmeti reše i da se tako rastereti sudstvo, ali da zakon nalaže da se takvi slučajevi prebacuju izvršiteljima.

„EU je obezbedila ljude koji su pomogli da se predmeti pregledaju i klasifikuju i do sada je izvršiteljima prebačeno blizu 90 odsto tih predmeta“, rekao je on, a po podacima iz juna ostalo je blizu 460.000 slučajeva koji treba da se proslede izvršiteljima.

Predsednik suda ipak ne veruje da će svi ti slučajevi da stignu na prinudnu naplatu, jer i dalje ima nepregledanih fascikli, nekompletnih predmeta i poverilaca koji se nisu opredelili da li žele da im dug naplati sud ili izvršitelj, zbog čega je izvršenje obustavljeno.

Milojević je rekao da će oni čija dugovanja nisu obustavljena, morati da plate troškove postupka i zakonsku zateznu kamatu, pored glavnice.

„Naknade za izvršitelje u tim slučajevima su male, ali su kamate ‘astronomske’ – za inicijalni dug od 1.000 dinara, može da stigne rešenje na 20.000 dinara sa kamatom“, rekao je sudija.

Izvor: sajt Danas
Naslov: Redakcija