Komisija za sprovođenje postupka vrednovanja je 28.
aprila 2016. godine, donela odluke o otpočinjanju postupka vrednovanja rada
27 sudija koji su prvi put izabrani na sudijsku funkciju 2013. godine.

Period vrednovanja rada sudija je  od 1. jula 2015.
godine, kada je otpočela primena Pravilnika o kriterijumima, merilima,
postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, do
60 dana pre isteka trogodišnjeg mandata sudija čiji se rad vrednuje.

Dana 17. maja 2016. godine, Komisija za vrednovanje
rada sudija i predsednika sudova održala je sastanak sa komisijama za
sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanje ocene rada sudija i
presednika sudova. Sastanak je održan u cilju koordiniranja rada komisija
za sprovođenje postupka vrednovanja, razmatranja spornih pitanja u vezi
postupka vrednovanja, davanja smernica komisijama za sprovođenje postupka
vrednovanja kao i predloga za unapređenje ovog postupka.

Izvor: sajt Visokog saveta sudstva