Obaveštavamo korisnike Sistema elektronsih faktura da je ukinuta funkcionalnost automatskog selektovanja polja ”Pošalji u CRF” na osnovu kategorije primaoca fakture.

Korisnici su u obavezi da samostalno obeleže polje ”Pošalji u CRF” ukoliko je neophodno registrovati obavezu u Centralnom registru faktura.Ažurirana je i okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura.

Izvor: https://www.efaktura.gov.rs/