Иако ПИО фонд тражи доказ о служењу војног рока, тих 12 месеци се не уписује у радну књижицу. Чешка, Мађарска, Румунија и Бугарска рачунају овај период при одласку у пензију

Увођењем професионалне војске 2010. године, многи мушкарци који су служили обавезни војни рок у бившој СФРЈ су оштећени што им се време проведено у ЈНА, не урачунава у радни стаж. На тај начин они су принуђени да иду у пензију, најмање годину дана касније. 

Последњих седам година било је неколико иницијатива за призанавање војске у ПИО, али нити су оне биле довољно гласне, нити су надлежни имали слуха за њих.

– Данас мушкарци не иду у војску, нити им се прети затворским казнама ако га избегавају, а чак их и девојке не одбацују због тога што нису служили војску – каже један од покретача петиције да се ЈНА урачуна у радни стаж. – Зато сматрам да треба исправити ову неправду и бар им тих 12 месеци „уписати“ у радну књижицу.

У многим државама некадашњег Источног блока, као што су Чешка, Мађарска, Румунија и Бугарска, време проведено на одслужењу војног рока рачуна се као део стажа. Чак се отишло и корак даље, па државни буџет покрива уплату доприноса за време проведено у војсци. До професионализације војске у Мађарској су чак и редовне студије улазиле у стаж.

Једна од држава у нашем окружењу која је прва почела да признаје војску на овакав начин је Словенија и код њих важи умањење услова за пензију за две трећине времена проведеног у војсци.

Покретачи иницијатива сматрају да ће мушкарци који су некад били обавезни да иду у војску, остати у погледу остварења права на старосну пензију у неравноправном положају у односу на млађе генерације. Војни рок је служен у јавном интересу, био је дужност и част за сваког младића. Са друге стране, генерације мушкараца који су на одслужењу војног рока провели 12 месеци или дуже, принуђени су да иду најмање годину касније у пензију.

Јелица Тимотијевић, директор сектора за односе са јавношћу истиче да се према важећим законским прописима, време служења редовног војног рока не може признати у стаж осигурања, нити се ретроактивном уплатом доприноса ово време може регулисати као стаж осигурања.

– По прописима који су ступили на снагу 2003. године једино је могуће да особа која оде на одслужење војног рока сама себи уплаћује доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, по члану 15 Закона о ПИО, уколико је у том периоду био ван осигурања – каже наша саговорница.

С друге стране, многи се питају зашто је потребно подносити доказ о војсци приликом подношења захтева за пензију. Доказ о регулисаном војном року, односно оверена фотокопија војне књижице или уверење војног одсека, неопходан је да би се у поступку остваривања права на пензију утврдило да се тај период не рачуна у стаж осигурања по било ком основу, као што су запослења или самосталне делатности.

МИНИСТАРСТВО: ЈЕДИНИ УСЛОВ ПЛАЋЕНИ ДОПРИНОСИ

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања истичу да је карактер служења војног рока уређен прописима о Војсци Србије, па искључује могућност обавезног пензијског осигурања по појединим основима, као што је радни однос. Међутим, време служења војног рока се може признати у стаж осигурања у одређеним ситуацијама. Наиме, када се својство осигураника стекне по основу обављања уговорених послова, по основу укључивања у обавезно пензијско и инвалидско осигурање и када се по том основу плати допринос, иако је тај осигураник био на служењу војног рока, има право на рачунање стажа осигурања.

– У овом тренутку не поседујемо информације на који начин је ово питање уређено у другим земљама, али свака земља уређује сходно својим потребама, економским могућностима, уз обавезу уважавања основних принципа поштовања минимума социјалне сигурности – кажу у Министарству рада. – Што се тиче редовног студирања, напомињемо да у складу са прописима о образовању, одавно не постоји подела на редовно и ванредно студирање, већ на финансирајуће и самофинансирајуће, па је сходно томе још од 2003. године у Закону о ПИО, за потребе дефиниција различитих права у систему пензијског и инвалидског осигурања, дефинисано само школовање, не улазећи у то о каквој врсти школовања се ради.

Изовр: сајт Вечерњих новости