Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 18.7.2019. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u cilju zaštite depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica u slučaju stečaja i likvidacije banke i radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Predloženim izmenama i dopunama Vlada nastoji da u uslovima stabilnosti finansijskog sistema, ovaj sistem dodatno uskladi sa međunarodnom praksom i standardima, kao i pravnim tekovinama Evropske unije.

Na sednici je usvojen Zaključak o usvajanju Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja za koji je opredeljeno ukupno 300 miliona dinara bespovratnih sredstava.

S obzirom na to da je jedan od osnovnih ciljeva Vlade Republike Srbije sistemska podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu, ovim programom Vlada podstiče finansiranje mladih preduzetnika, starosti od 18 do 35 godina, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji ulažu u poljoprivredni sektor.

Vlada je usvojila i Zaključak kojim se utvrđuju dodatni budući pravci razvoja Naučno-tehnološkog parka Beograd za potrebe ubrzanog tehnološkog razvoja Republike Srbije za koje je obezbedila 30 miliona dinara.

Sredstva će biti korišćena za razvoj novih programa koji će ohrabriti mlade da započnu novi biznis, kao i za razvoj usluga Naučno-tehnološkog parka Beograd, što će dovesti do stvaranja uslova za radno angažovanje velikog broja mladih visokoobrazovanih i samim tim njihov ostanak u zemlji.

Na sednici je usvojen i Zaključak o davanju saglasnosti da Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Republike Srbije sa Ministarstvom za informaciono društvo i administraciju Republike Severne Makedonije zaključi sporazum o saradnji u oblasti digitalne transformacije.

Cilj sporazuma je promovisanje saradnje i pružanje podrške u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija kroz sprovođenje aktivnosti širenja znanja „Srbija digitalizuje“.

Saradnja Novog Sada sa francuskim gradovima Engijen Le Ben i Tavernji biće i zvanično uspostavljena, pre svega u oblasti kulture, ekonomije, obrazovanja, ekologije, socijalne politike, informacionih tehnologija, turizma i sporta, pošto je Vlada danas donela takvu odluku.

Kao doprinos razvoju kulture, Vlada je usvojila i odluku o otvaranju Kulturno-informativnog centra u Londonu, kao prve ovakve institucije modernog tipa za promociju kreativnih industrija i inovativnosti Srbije i njenih građana.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija