Vlada Republike Srbije donela je na sednici Zaključak o saglasnosti da se krajnjim kupcima električne energije na teritoriji Republike Srbije, na područjima u kojima je u decembru 2021. godine usled snežnih padavina došlo do nenajavljenih prekida u snabdevanju električnom energijom duže od 24 sata kumulativno, umanji utrošeni broj kilovat sati za mesec decembar 2021. godine u iznosu od 50 odsto.

Polazeći od odgovornosti svih energetskih subjekata za sigurnost snabdevanja električnom energijom, predloženo je da solidarno učestvuju u pokriću troškova umanjenja.

Na sednici je doneta Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije, koja predviđa povećanje broja stipendista za osnovne akademske studije i povećanje neto iznosa stipendije po studentu sa 30.000 na 32.000 dinara.

S obzirom na to da se za stipendije Fonda godišnje prijavljuje više od 2.500 studenata, a da se svake godine povećava prosečna ocena stipendista, ova finansijska podrška namenjena je poboljšanju položaja mladih sa celokupne teritorije naše zemlje.

Vlada je usvojila i Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije.

Kako bi se pospešio turizam i stimulisao boravak domaćih turista u zemlji, a s obzirom na to da ova važna privredna grana značajno doprinosi ukupnom BDP-u, Vlada je odlučila da opredeli 500 miliona dinara za turističke vaučere koji su do sada dali značajne rezultate u podsticanju domaćeg turizma i značajnog povećanja broja noćenja.

Članovi Vlade doneli su Zaključak o saglasnosti sa aktivnostima na promociji kulturnog projekta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju “Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022”, uključujući i dodelu nagrada Živa foruma slovenskih kultura.

Odlukom Evropskog parlamenta i Saveta, zbog poznatih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, utvrđeno je da se pomeri titula za Grad Novi Sad – Evropska prestonica kulture, na 2022. godinu. Takođe, u okviru aktivnosti na promociji kulturnog projekta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju “Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022” biće uključena i dodela nagrade Živa foruma slovenskih kultura, koja će biti održana od 12. do 15. januara 2022. godine.

Izvor: sajt Vlade
Naslov: Redakcija