Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica i posebne novčane naknade za preko 200.000 građana Srbije.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, jednokratna pomoć obuhvatiće korisnike novčane socijalne pomoći (nosioce prava novčane socijalne pomoći i članove porodice koja ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć), korisnike dodatka za pomoć i negu drugog lica i korisnike posebne novčane naknade.

Ovim zaključkom obuhvaćena su i lica koja su u postupku ostvarivanja prava zaključno sa 24. novembrom 2023. godine, a kojima će rešenje o ostvarivanju prava biti doneto najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Članovi Vlade usvojili su više zaključaka o formiranju radnih grupa koje treba da koordiniraju aktivnosti u vezi sa unapređenjem materijalnog položaja zaposlenih u više oblasti, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Vlada usvojila više zaključaka u vezi sa unapređenjem položaja zaposlenih

Vlada Srbije na današnjoj sednici usvojila je više zaključaka o formiranju radnih grupa koje treba da koordiniraju aktivnosti u vezi sa unapređenjem materijalnog položaja zaposlenih u više oblasti, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Usvojen je i Zaključak o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti unapređenja materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sistemu Republike Srbije čiji će zadatak biti da izvrši analizu postojećeg normativnog okvira kojim se uređuju prava, položaj i plate zaposlenih u zdravstvu i da predloži mere za unapređenje zdravstvenog sistema u vezi sa materijalnim i radno-pravnim položajem zaposlenih u tom sistemu.

Radnu grupu će činiti predstavnici Vlade i reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, Radna grupa formirana je nakon potpisivanja Sporazuma o unapređenju materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sistemu Srbije između Vlade, s jedne strane, i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“, s druge strane.

Takođe, usvojen je Zaključak o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti unapređenja materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije, radi analize postojećeg normativnog okvira, kojim se uređuju prava, položaj i plate zaposlenih u sistemu socijalne zaštite.

Zadatak ove radne grupe biće da predloži mere za unapređenje sistema socijalne zaštite u vezi sa materijalnim i radno-pravnim položajem zaposlenih u tom sistemu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja započelo je pregovore sa predstavnicima dva sindikata – zaposlenih u socijalnoj zaštiti i zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti radi unapređenja ovog sistema, ističe se u saopštenju Vlade Srbije.

Izvor: sajt B92
Naslov: Redakcija