Naslovna Pravo Vlada usvojila Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“...

Vlada usvojila Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“ i ograničila cene derivata nafte do kraja godine

Vlada Republike Srbije je na sednici od 23.11.2023. godine, usvojila Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“, koja ima za cilj zaštitu tržišta i sprečavanje deformacija u formiranju cena ove robe, od izuzetnog značaja za snadbevanje potrošača, a naročitno nižih socijalnih kategorija.

Uredbom je propisana maksimalna maloprodajna cena za hleb od brašna „T-500“ u iznosu od 54 dinara, odnosno proizvođačka cena od 46,31 dinara.

Takođe, određeno je i da ukupna stopa marže koja se obračunava na neto fakturnu cenu ne sme biti veća od šest odsto.

Ograničavanje cene ovog proizvoda, na ovaj način, neće se odraziti na trgovce hlebom, s obzirom na to da su marže ostale na istom nivou, dok će, s druge strane, imati pozitivan uticaj na potrošače.

U cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva, a imajući u vidu da je tržište i dalje nestabilno, Vlada Srbije ograničila je cene derivata nafte do 31. decembra 2023. godine.

Na današnjoj sednici usvojen je Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica i posebne novčane naknade za preko 200.000 građana Republike Srbije.

Ova jednokratna pomoć obuhvatiće: korisnike novčane socijalne pomoći (nosioce prava novčane socijalne pomoći i članove porodice koja ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć), korisnike dodatka za pomoć i negu drugog lica (korisnike dodatka za pomoć i negu drugog lica, uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica kojima isplatu dodatka vrše centri za socijalni rad, penzionere kojima isplatu dodatka za tuđu negu i pomoć vrši Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, a nije ostvario pravo na uvećani dodatak i invalidnu deca koja ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica) i korisnike posebne novčane naknade.

Ovim zaključkom obuhvaćena su i lica koja su u postupku ostvarivanja prava zaključno sa 24. novembrom 2023. godine, a kojima će rešenje o ostvarivanju prava biti doneto najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Članovi Vlade usvojili su više zaključaka o formiranju radnih grupa koje treba da koordiniraju aktivnosti u vezi sa unapređenjem materijalnog položaja zaposlenih u više oblasti.

Vlada Srbije Zaključkom je obrazovala Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti unapređenja robno-tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima, kojom će predsedavati predsednica Vlade Ana Brnabić, a za njenog zamenika imenovana je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković.

Za članove Radne grupe imenovani su predstavnici resornog ministarstva, udruženja poljoprivrednika, kao i predstavnici drugih relevantnih institucija.

Zadatak Radne grupe je da sprovede analizu postojećeg formalnog i faktičkog stanja robno-tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima, sa posebnim osvrtom na organizovanje prodaje i izvoza poljoprivrednih proizvoda od strane poljoprivrednih gazdinstava, kao i iznalaženje rešenja za terminsku prodaju poljoprivrednih proizvoda.

Usvojen je i Zaključak o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti unapređenja materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, čiji će zadatak biti da izvrši analizu postojećeg normativnog okvira kojim se uređuju prava, položaj i plate zaposlenih u zdravstvu i da predloži mere za unapređenje zdravstvenog sistema u vezi sa materijalnim i radno-pravnim položajem zaposlenih u tom sistemu.

Radnu grupu će činiti predstavnici Vlade i reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva.

Radna grupa formirana je pošto je potpisan Sporazum o unapređenju materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sistemu Republike Srbije između Vlade, s jedne strane, i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“, s druge strane.

Takođe, usvojen je Zaključak o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti unapređenja materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije, sa istim zadatkom – analiza postojećeg normativnog okvira, kojim se uređuju prava, položaj i plata zaposlenih u sistemu socijalne zaštite.

Zadatak i ove radne grupe biće da predloži mere za unapređenje sistema socijalne zaštite u vezi sa materijalnim i radno-pravnim položajem zaposlenih u tom sistemu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja započelo je pregovore sa predstavnicima dva sindikata – zaposlenih u socijalnoj zaštiti i zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti radi unapređenja ovog sistema.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija