Влада Републике Србије усвојила је на седници 24.9.2018. године Предлог закона о заштити података о личности, који има за циљ унапређење међународне размене података и заштите података о личности, као и усклађивање домаћег законодавства са новим прописима ЕУ у овој области.

Грађани имају све већу потребу да због све чешћих злоупотреба заштите своје податке – као што су ЈМБГ, број личне карте или банковног рачуна, подаци о физичком изгледу и навикама, биометријски подаци, броја телефона, ИП адресе, лозинке или најчешће адресе које посећују на интернету.

Законом се знатно унапређује заштита података о личности грађана, како у домаћем правном систему, тако и у односу на изношење података у треће земље. Сви подаци о личности грађана Србије биће тако заштићени на једнак начин, као и у државама чланицама ЕУ.

Доношење новог закона представља такође једну од обавеза Србије у процесу придруживања Европској унији, али и произилази из чињенице да текст важећег закона није значајно мењан током скоро девет година примене.

Од доношења тренутних законских решења до данас дошло је до убрзаног развоја информационих технологија, због чега постоји потреба да се права лица на које се подаци односе додатно заштите.

 

Извор: www.srbija.gov.rs