Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o komunalnoj miliciji, koji će omogućiti opštinama da, u saradnji sa policijom, preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni red u opštini i bezbedno i uređeno životno okruženje građana.

S obzirom na to da pravo na upotrebu naziva „policija“, ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslovai Ministarstvo odbrane, predloženo je da se naziv „komunalna policija“, izmeni u „komunalna milicija“.

Predloženim zakonom komunalna milicija dobila bi i nekoliko novih ovlašćenja kako bi se unapredila njihova odgovornost za komunalni red u opštinama.

Zbog obilnih padavina, grada i izlivanja bujičnih i drugih vodotokova, koji su ovog meseca izazvali veliku materijalnu štetu u pojedinim opštinama, Vlada je donela odluku o proglašenju elementarne nepogode.

Odluka predstavlja prvi korak u aktiviranju države u definisanju tačnog broja opština i štete nastaletokom poplava, kako bi se pristupilo obnovi infrastrukture, privatnih i objekata javne namene.

Vlada je dala saglasnost za zapošljavanje sto najboljih diplomaca Medicinskog fakulteta i 400 najuspešnijih diplomaca srednjih medicinskih škola u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, kako bi semladim kadrovima omogućilo da rade i usavršavaju se u svojoj zemlji.

Usvojen je i Predlog zakona o nauci i istraživanjima, kojim će se obezbediti institucionalno finansiranje nauke, osnaživanje instituta od nacionalnog značaja, mehanizma za osnivanje novih institucija, kao i efikasnije praćenje i ocena rada samih instituta.

Krajnji cilj zakona jeste unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada i primena njegovih rezultata i samim tim dalji razvoj inovativnog društva zasnovanog na znanju.

Vlada je na današnjoj sednici donela odluku o osnivanju Instituta za informacione tehnologije Kragujevac u okviru Univerziteta u Kragujevcu.

Osnivanje instituta i smeštanjem centara i laboratorija u novi institucionalni okvir omogućilo bi sigurniju budućnost naučnicima koji su do sada ostvarili izvanredne naučne rezultate.

Takođe, naučni rejting Univerziteta u Kragujevcu koji bi u svom sastavu imao naučni institut bio bi nesumnjivo veći u evropskim i svetskim naučnim krugovima.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori.

Zakon će omogućiti prevazilaženje prepreka u elektronskom poslovanju Srbije i Crne Gore i pozitivno uticati na brži privredni razvoj obe zemlje.

Istovremeno, građanima i privrednim subjektima jedne zemlje biće omogućeno korišćenje onlajn usluge druge zemlje.

Izvor: www.srbija.gov.rs