Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 4.10.2018. године, Предлог закона о
изменама и допунама Закона о планирању и изградњи.

Циљ
предложених измена и допуна Закона о планирању и изградњи је да се
омогући наставак реформе у области грађевинарства, пре свега да се још
ефикасније спроводи обједињена процедура у области просторних планова и
реформа е-простор.

Између осталог, Предлогом измена и допуна
Закона о планирању и изградњи предвиђено је значајно скраћивање рокова
за израду планских докумената, директна примена плана генералне
регулације и краћи поступак за доношење измена планских докумената.

 

Извор: сајт Владе Републике Србије