Vlada Srbije usvojila je na sednici u četvrtak (18. januara 2018. godine) Predlog zakona o elektronskoj upravi, koji bi trebalo da omogući jednostavnije, transparentnije i efikasnije funkcionisanje elektronskih javnih servisa.

Kako se navodi na sajtu Vlade Srbije, jedan od ključnih ciljeva ovog zakona jeste da se olakša elektronska komunikacija građana, pravnih lica i nevladinih organizacija sa organom uprave.

Zakon je, takođe, jedan od stubova funkcionisanja elektronske uprave, neophodan za usklađivanje i harmonizaciju sa važećim evropskim propisima, dodaju iz Vlade.

Na istoj sednici Vlada je usvojila i Odluku o obrazovanju Komisije za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja, koja će raditi na unapređenju dualnog obrazovanja i trogodišnjem vrednovanju ostvarenih rezultata.

 

Izvor: sajt E-kapije