Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о бесплатној правној помоћи, који за циљ има да грађанима слабијег имовинског стања обезбеди једнак приступ правди.

Овај закон омогућиће доступност бесплатне правне подршке свима, што је, према досадашњим проценама, око 80 одсто од укупне потребе за бесплатном правном помоћи.

Предлогом овог закона у правни оквир Републике Србије по први пут се уводи системска бесплатна правна помоћ у Србији, која ће омогућити и контролу квалитета пружања правне помоћи.

Усвојени предлог закона подразумева да пружаоци бесплатне правне помоћи остварују накнаду за пружене услуге из буџета Републике Србије, али и кроз различите донације и пројектна финансирања.

Такође је предвиђено да бесплатну правну помоћ пружају адвокати и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе.

Удружења могу непосредно пружати бесплатну правну помоћ у поступцима остваривања права на азил и заштите од дискриминације.

Бесплатну правну помоћ у име удружења пружају адвокати, када је процесним законима предвиђено да заступник мора бити адвокат.

Бесплатну правну помоћ у удружењу може да пружа и дипломирани правник, ако се законима који уређују одговарајући поступак не захтева да заступник мора бити адвокат.

Удружења грађана по први пут су препозната системским законом као пружаоци бесплатне правне помоћи.

Имајући у виду пројектно финансирање из јавних прихода прописано законом, удружења ће и на овај начин моћи да финансирају пружање бесплатне правне помоћи.

Поред наведеног, овај закон представља и испуњавање једне од основних обавеза Србије у процесу приступања ЕУ.

Влада је данас усвојила и Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера.

Предложене измене допринеће да алтернативни видови кажњавања починилаца кривичних дела дају боље ефекте, да се побољша ефикасност у раду повереничке службе и као крајњи резултат обезбеди квалитетније обављање професионалног рада.

Извор: www.srbija.gov.rs