Pripremaju se nova pravila oporezivanja za preduzetnike. Završen je Predlog uredbe o bližim merilima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Ukoliko se usvoji u sadašnjem obliku, doneće novu formulu izračunavanja poreske osnovice, nove koeficijente za svaku delatnost i plan o kretanju obaveze do 2023. godine. Novo rešenje najviše zanima advokate, koji već šest godina plaćaju po starom rešenju.

Kako sada stvari stoje, novi način računice najveći „udar“ podneće advokati iz Beograda i Novog Sada, kojima će novi obračun doneti povećanje od 3.000 do 6.000 dinara mesečno u odnosu na trenutno rešenje. Međutim, advokati ostaju sa najnižim koeficijentom među delatnostima koje zahtevaju visoko obrazovanje.

Dok je opšta medicinska praksa 5,218, lekari specijalisti za obračun poreza koristiće koeficijent od 4,903, stomatolozi 4,891, a ostali doktori 4,627. Advokatski koeficijent je niži – 3,384. S druge strane, rad umetničkih ustanova oporezovaće se uz koeficijent 4,393, a računarsko programiranje i IT konsultanti 4,277. Koeficijent za obračun poreza taksistima, pak, je 1,279.

Taksisti, inače, spadaju u najbrojnije preduzetnike paušalce. U Srbiji ima tačno 17.024 registrovana aktivna taksi prevoznika. Procenjuje se da se ukupan broj paušalaca kreće oko 120.000.

Ideja nove uredbe je da do 2023. obračunata paušalna obaveza ne može da raste više od 10 odsto godišnje. Od 2023. godine, pa nadalje, ovo ograničenje neće važiti, ali će većina koeficijenata će padati. Sam iznos tada će zavisiti od kretanja prosečne plate, broja zaposlenih i broja stanovnika. Naravno, važnu ulogu igra i zona u kojoj posluje, godina poslovanja, ali i starost samog preduzetnika obveznika i njegova radna sposobnost.

Novim načinom obračuna, visina poreza neće zavisiti od ljudskog faktora, svako ko želi da postane paušalac moći će pre nego što se registruje da izračuna kolike će mu biti obaveze, što je do sada bilo nemoguće. Takođe, paušalci će po novom poreze i doprinose uplaćivati na jedan račun. Ceo obračun biće automatizovan i obavljaće se elektronski.

Najveći i najmanji koeficijent

Ubedljivo najveći koeficijent u 2020. godini predviđen je za one koji se bave iznajmljivanjem i lizingom kamiona – 6,274. S druge strane, najmanji koeficijent, od 0,912, koristiće se za obračun poreza u delatnosti gajenja žita. Ispod jedan je i koeficijent za „proizvodnju ostale transportne opreme“ – 0,947.

Izvor: sajt Novosti
Naslov: Redakcija