Vlada Republike Srbije saglasila se na današnjoj sednici, na inicijativu Ministarstva odbrane, uz koju je dostavljen odgovarajući elaborat u skladu sa Zakonom o odbrani, sa predlogom da predsednik Republike i predsednica Vlade upute Narodnoj skupštini zajednički predlog za ukidanje vanrednog stanja.

U predlogu se navodi da je aktivnostima nadležnih zdravstvenih organizacija i državnih organa na teritoriji Srbije uspostavljen aktivan epidemiološki nadzor nad zaraznom bolešću COVID-19.

Kao rezultat primene preventivnih mera došlo je do usporavanja epidemijskog toka i došlo je do pada intenziteta aktivnosti virusa.

Imajući u vidu sve trenutne parametre, u predlogu koji je upućen Narodnoj skupštini navodi se da se COVID-19 više ne može smatrati oboljenjem od javno-zdravstvenog značaja koje predstavlja opasnost najvišeg stepena rizika, odnosno javnu opasnost koja ugrožava opstanak države i njenih građana.

Narodna skupština će se izjasniti o predlogu Vlade Srbije na posebnoj sednici.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija