Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, sa ciljem jačanja odgovornosti političkih subjekata kao učesnika u izbornom procesu.

Pored jačanja odgovornosti u odnosu na korišćenje i raspolaganje javnim resursima, izmene i dopune zakona se odnose i na jasno odvajanje funkcionerske i političke funkcije, kao i propisivanje prekršaja za javne funkcionere koji koriste javne resurse u izbornoj kampanji suprotno zakonu.

Navedenim zakonskim predlozima predviđa se uvođenje novog pojma – „javni resursˮ pod kojim se podrazumeva nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine, koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Uvodi se zabrana javnim funkcionerima da koriste javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, kao i korišćenje javnih skupova za promociju političkih stranaka.

U slučaju nepoštovanja ove zabrane propisan je i posebni prekršaj javnog funkcionera za koji se može izreći novčana kazna od 100.000 do 150.000 dinara.

Kako je Narodna skupština Republike Srbije usvojila novi Zakon o sprečavanju korupcije, koji zamenjuje Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, a čija primena počinje od 1. septembra 2020. godine, bilo je neophodno da se usvoje izmene i dopune postojećeg zakona.

Na inicijativu Kabineta predsednice Vlade, utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima sa ciljem daljeg unapređenja poslovnog ambijenta.

Svetska praksa ukazuje na to da je neophodno da se zaposleni u privrednim društvima stimulišu, kako bi što bolje obavljali svoje poslove, time što im se daje mogućnost da postanu članovi privrednog društva.

Ovo se naročito odnosi na poseban vid stimulacije – davanje opcija za sticanje učešća u kapitalu privrednog društva po povlašćenoj ceni, čime se ujedno povećava i vrednost kapitala, kao i efikasnost rada zaposlenih.

Ovaj način stimulacije pokazao se kao delotvoran u industriji informacionih tehnologija, koje imaju veliki potencijal brzog rasta, kao i u ostalim segmentima privrede obuhvaćenim ovim zakonskim rešenjima.

Izvor: sajt Vlade
Naslov: Redakcija