Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, kojim će biti omogućeno objedinjavanje prethodnih zakonskih rešenja i sveobuhvatno regulisana materija koja se odnosi na zaštitu ove populacije.

Članovi Vlade utvrdili su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji na realizaciji projekta auto-puta/brze saobraćajnice Beograd–Sarajevo–Beograd.

Ovaj projekat je od velikog nacionalnog, regionalnog i međunarodnog značaja jer se njime ostvaruje veza ne samo sa auto-putem „Miloš veliki“ i budućim „Moravskim koridorom“, već i sa panevropskim koridorima.

Njegovom realizacijom biće unapređena putna struktura u regionu, čime se stvaraju uslovi za bolju ekonomsku saradnju i privredno povezivanje dveju država.

Na inicijativu Komesarijata za izbeglice i migracije, na sednici je usvojena Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Krov 2020“, koja predviđa njeno štampanje od 2. do 14. marta ove godine, u tiražu od 1,5 miliona komada i u vrednosti od 10 dinara.

Prodajom ukupnog tiraža biće obezbeđena finansijska sredstva za kupovinu do deset seoskih domaćinstava za porodice izbeglica i interno raseljenih lica.

Vlada Srbije utvrdila je osnovu za zaključivanje sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koja se pružaju u Republici Srbiji i Republici Albaniji.

Potpisivanje ovog sporazuma doprineće unapređenju bilateralnih odnosa u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i eliminisanju prepreka u elektronskom poslovanju, omogućiti korišćenje i jednako pravno dejstvo kvalifikovanih usluga od poverenja u obe zemlje i uzajamno priznavanje kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskog potpisa, kvalifikovanog elektronskog pečata i elektronskog žiga.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija