Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o igrama na sreću, kojim se ova oblast usaglašava sa evropskim, odnosno međunarodnim standardima, stvaraju neophodni uslovi za uvođenje naprednijeg sistema nadzora, obezbeđuje efikasnije prikupljanje budžetskih prihoda i smanjenje sive ekonomije.

Ovim zakonskim aktom će se, takođe, postići veći stepen društvene odgovornosti priređivača igara na sreću i unaprediti zakonski okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, nužno je uspostavljanje elektronskog sistema nadzora i praćenje prometa priređivača igara na sreću u realnom vremenu, kao i mogućnost elektronske razmene podataka priređivača i softverskog rešenja Uprave za igre na sreću.

Za lečenje obolelih od retkih bolesti Vlada je za 2020. godinu obezbedila sredstva u iznosu od 2.400.000.000 dinara. Navedena sredstva biće upotrebljena za lečenje obolelih koji se već nalaze na terapiji, kao i za lekove namenjene pacijentima koji započinju terapiju, a za koje je Republička stručna komisija za retke bolesti donela odluku da je njihovo lečenje neophodno i prioritetno.

Na današnjoj sednici utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, a jedna od najvažnijih izmena podrazumeva da, ukoliko građanin izgubi ličnu kartu ili mu je neko ukrade, više ne plaća taksu za oglašavanje u Službenom glasniku Republike Srbije, već nadležni organ, odnosno MUP, rešenje o proglašenju lične karte nevažećom oglašava na svojoj zvaničnoj veb prezentaciji.

Na sednici je usvojena i Uredba o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

Polazna osnova za usvajanje ovog dokumenta jeste da ova priznanja steknu samo najzaslužniji koji su dali vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, time što će se veća odgovornost staviti na predlagača. To će u ovom slučaju biti samo reprezantativna udruženja u kulturi, odnosno nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Za ove namene, Vlada je obezbedila 224 miliona dinara za 2020. godinu.

Na današnjoj sednici doneta je odluka da status spomenika kulture dobiju Državna hipotekarna banka u Valjevu, Crkva Vaznesenja u Zminjaku i Crkva Uspenja presvete Bogorodice u Oridu.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija