Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, kojim se omogućava studentima koji su studije upisali do 10. septembra 2005. godine da fakultete završe u naredne dve školske godine.

Propisivanjem novih rokova za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, stvaraju se uslovi za studente koji do kraja školske 2018/2019. godine nisu uspeli da završe studije, da to učine u narednom periodu u trajanju od dve školske godine.

Utvrđenim novim rokovima završetak tih studija predviđen je do kraja školske 2020/2021. godine, a za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka do kraja 2021/2022. godine.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

Predloženim zakonom usklađuje se ova oblast sa evropskom regulativom, kao i uslovima domaćeg tržišta kapitala, čime je proširena mogućnost ulaganja imovine, postignuta bolja diversifikacija rizika, a samim tim i veća zaštita investitora.

Usvojen je i Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima, kojim je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, bankarski i devizni sistem, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

Ovim zakonskim rešenjem biće omogućen veći stepen zaštite u slučaju rizičnih ulaganja alternativnih investicionih fondova, kao i bliže i detaljnije definisanje pravila koja postoje u odnosu na društva za upravljanje ovim fondovima.

Dodatni razlog za donošenje ovog zakona jeste razvoj mikro, malih i srednjih privrednih subjekata koji su prepoznati kao glavni akteri na tržištu Republike Srbije.

Sportisti Strahinji Stefanoviću za osvojenu srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u olimpijskoj sportskoj disciplini kajak, koje je održano od 21. do 25. avgusta 2019. godine u Segedinu dodeljena je novčana nagrada u iznosu od 25.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Ista novčana nagrada dodeljena je i njegovom treneru Milanu Đenadiću za osvajanje ove medalje.

Za osvojenu bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u džudou, koje je održano od 27. do 31. avgusta 2019. godine u Tokiju, novčane nagrade u iznosu od po 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti dobili su sportista Nemanja Majdov i njegov trener Ljubiša Majdov.

Izvor: sajt Vlade
Naslov: Redakcija