У много пута критикованом судском поступку против Правног факултета Новосадског универзитета донета је привремена, али обавезујућа одлука. Према одлуци суда установа ће ове године пријемне испите морати организовати и на мађарском језику. То значи да ће након четири године поново бити мађарског пријемног испита на Правном факултету Новосадског универзитета.

Ову, за многе пријатну вест, поделио је председник Савеза војвођанских мађарских ученика-VAMADISZ, Атила Шоти на једној од страница друштвених мрежа. Атила Шоти је за Мађар со онлајн изјавио:

„Против Правног факултета Новосадског универзитета смо покренули судски спор 2. децембра, јер, упркос покрајинској уредби, која налаже да се на територији Војводине на сваком факултету мора организовати пријемни испит и на језицима националних мањина, па тако и на мађарском језику, Правни факултет то није учинио. Иначе, сваки факултет поштује ову уредбу, изузев већ поменуте установе, што је пракса на Правном факултету још од 2012. године.

Пошто је након многих жалби постало очигледно да се до датума овогодишњег пријемног испита неће донети крајња одлука у овом спору, путем опуномоћене адвокатске канцеларије затражили смо да Виши суд у Новом Саду донесе привремену одлуку и да обавеже факултет да овогодишњи пријемни испит организује и на мађарском језику.

Ову молбу је суд прихватио и током јучерашњег дана издата је привремена, али обавезујућа уредба, која остаје на снази до крајње одлуке. Пријемни испит 2016. године се мора организовати и на мађарском језику.

То значи да ће након четири године кандидати којима је матерњи језик мађарски, опет имати могућност да користе своја људска и мањинска права и да полажу пријемни на матерњем језику.

Судски спор се наставља, док се не донесе коначна одлука.

Протеклих месеци, добили смо бројне критике и нападе у вези овог судског процеса, али ипак се догодила историјска прекретница, доказало се да једна ученичка организација може да постигне нешто и показало се колики је потенцијал студентских организација, какав је и VAMADISZ. Чини се да Давид ипак може да победи Голијата.

 

Извор: сајт Мађар со