U mnogo puta kritikovanom sudskom postupku protiv Pravnog fakulteta Novosadskog univerziteta doneta je privremena, ali obavezujuća odluka. Prema odluci suda ustanova će ove godine prijemne ispite morati organizovati i na mađarskom jeziku. To znači da će nakon četiri godine ponovo biti mađarskog prijemnog ispita na Pravnom fakultetu Novosadskog univerziteta.

Ovu, za mnoge prijatnu vest, podelio je predsednik Saveza vojvođanskih mađarskih učenika-VAMADISZ, Atila Šoti na jednoj od stranica društvenih mreža. Atila Šoti je za Mađar so onlajn izjavio:

„Protiv Pravnog fakulteta Novosadskog univerziteta smo pokrenuli sudski spor 2. decembra, jer, uprkos pokrajinskoj uredbi, koja nalaže da se na teritoriji Vojvodine na svakom fakultetu mora organizovati prijemni ispit i na jezicima nacionalnih manjina, pa tako i na mađarskom jeziku, Pravni fakultet to nije učinio. Inače, svaki fakultet poštuje ovu uredbu, izuzev već pomenute ustanove, što je praksa na Pravnom fakultetu još od 2012. godine.

Pošto je nakon mnogih žalbi postalo očigledno da se do datuma ovogodišnjeg prijemnog ispita neće doneti krajnja odluka u ovom sporu, putem opunomoćene advokatske kancelarije zatražili smo da Viši sud u Novom Sadu donese privremenu odluku i da obaveže fakultet da ovogodišnji prijemni ispit organizuje i na mađarskom jeziku.

Ovu molbu je sud prihvatio i tokom jučerašnjeg dana izdata je privremena, ali obavezujuća uredba, koja ostaje na snazi do krajnje odluke. Prijemni ispit 2016. godine se mora organizovati i na mađarskom jeziku.

To znači da će nakon četiri godine kandidati kojima je maternji jezik mađarski, opet imati mogućnost da koriste svoja ljudska i manjinska prava i da polažu prijemni na maternjem jeziku.

Sudski spor se nastavlja, dok se ne donese konačna odluka.

Proteklih meseci, dobili smo brojne kritike i napade u vezi ovog sudskog procesa, ali ipak se dogodila istorijska prekretnica, dokazalo se da jedna učenička organizacija može da postigne nešto i pokazalo se koliki je potencijal studentskih organizacija, kakav je i VAMADISZ. Čini se da David ipak može da pobedi Golijata.

 

Izvor: sajt Mađar so