Viši sud u Novom Sadu odbio je prigovor novosadskog Pravnog fakulteta za stvarnu nadležnost suda i potvrdio da je taj fakultet postupao diskriminatorski prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine, kojima nije bilo omogućeno da prijemni ispit polažu na maternjem jeziku, te mu zabranio da diskriminaciju ponovi.

Tužbu protiv Pravnog fakulteta podneo je Savez mađarskih učenika Vojvodine.

Viši sud je utvrdio da je Pravni fakultet diskriminisao mađarske učenike jer im je omogućio da polažu prijemni ispit na mađarskom jeziku ali uz obaveznu proveru poznavanja srpskog jezika, što studentima koji su polagali prijemni ispit na srpskom jeziku nije bila obaveza.

Sud je naložio Pravnom fakultetu da objavi izreku presude u dnevnim listovima Dnevnik i Mađar so.

Izvor: sajt Danas
Naslov: Redakcija