Министарство правде омогућило је да грађани не морају да доносе извод из листа непокретности приликом овере уговора о промету непокретности и поступака расправљања заоставштине код јавних бележника, пошто бележници имају могућност да сами врше увид у катастар, без обавезе да грађани плаћају таксу за то.

Тако, нотари су од 7. септембра у обавези да грађанима, приликом овере уговора о промету непокретности, изврше увид у лист непокретности на лицу места без накнаде, што значи да грађани не морају сами да прибављају тај документ.

Ипак, за све остале поступке, уколико је грађанину за друге сврхе потребан лист непокретности, и даље га мора прибавити у Републичком геодетском заводу (РГЗ).

Ускоро, грађанима неће бити потребнан ни извод из листа непокретности ни за поступке пред судом.

Подсећамо, приликом овере купопродајних уговора, један од неопходних докумената јесте Извод из листа о непокретности, који су грађани били дужни да изваде у надлежној служби катастра непокретности.

Подаци у које врше увид јавни бележници ажурирају се на три дана, а грађани и даље, уколико ипак тако желе, могу прибављати извод из листа непокретности на дан овере на шалтерима надлежне службе катастара.

Извор: www.mpravde.gov.rs