Привредна друштва, предузетници, али и
остала правна лица која имају обавезу достављања финансијских извештаја у
Агенцији за привредне регистре убудуће ће накнаду за услугу обраде и
објављивања електронских финансијских извештаја моћи да плате преко
интернета платном картицом (е- commerce).

Поводом увођења овог новог електронског
сервиса, Агенцију је посетила министарка државне управе и локалне
самоуправе Ана Брнабић која је том приликом изјвила да смо увођењем
електронског плаћања накнаде за услугу обраде финансијских извештаја
добили први позитиван пример како је једна јавна агенција, као посебан
облик државног органа, са пословним рачуном у Управи за трезор, успела
да уведе плаћање платним картицама, без обавезе отварања рачуна у некој
пословној банци. Она је истакла да се преко портала е-Управе услуге сада
плаћају електронским банкарством, али да ће бити размотрене могућности
да се АПР-ов модел, примењен на привреду, прошири и на друге државне
органе.
      
Директор АПР-а Звонко Обрадовић упознао је представнике медија са
информацијом да се електронско плаћање у АПР-у може извршити било којом
врстом платне картице (Mastercard/Maestro i Visa/Visa electron), као и
да ће грађани плаћати провизију на ову услугу у износу од 50 динара за
накнаде до 2.500 динара, а 2 % за износе веће од 2.500 динара.

Услугу електронског плаћања платним
картицама пружаће Комерцијална банка која је изабрана у поступку јавне
набавке маја 2016. године, на основу критеријума најниже провизије и
најкраћег времена за трансакцију уплате.

Претходних година, накнаде за обраду
финансијских извештаја могле су се плаћати е- банкарством или преко
уплатница, али је постојао проблем повезивања електронски поднетих
финансијских извештаја са доказом о уплаћеној накнади. Са овим решењем,
уплаћене накнаде биће аутоматски повезане са конкретним финансијским
извештајем који је предмет обраде.  
 
Апликацији за електронско плаћање приступаће се преко Посебног
информационог система Агенције за састављање и достављање финансијских
извештаја за 2016. годину.

АПР-ова апликација за потписивање
квалификованим електронским сертификатима је ове године унапређена
увођењем јединственог софтвера усаглашеног са eИДАС стандардима (eIDAS
Regulation) који се примењују у Европској унији што би требало да уклони
проблеме на страни корисника проузроковане неједнаким информационим
стандардима код издатих сертификата за е-потписивање. Апликација за
електронско плаћање урађена је у сарадњи са Институтом Михајло Пупин.

Извор: сајт АПР-а