Privredna društva, preduzetnici, ali i
ostala pravna lica koja imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja u
Agenciji za privredne registre ubuduće će naknadu za uslugu obrade i
objavljivanja elektronskih finansijskih izveštaja moći da plate preko
interneta platnom karticom (e- commerce).

Povodom uvođenja ovog novog elektronskog
servisa, Agenciju je posetila ministarka državne uprave i lokalne
samouprave Ana Brnabić koja je tom prilikom izjvila da smo uvođenjem
elektronskog plaćanja naknade za uslugu obrade finansijskih izveštaja
dobili prvi pozitivan primer kako je jedna javna agencija, kao poseban
oblik državnog organa, sa poslovnim računom u Upravi za trezor, uspela
da uvede plaćanje platnim karticama, bez obaveze otvaranja računa u nekoj
poslovnoj banci. Ona je istakla da se preko portala e-Uprave usluge sada
plaćaju elektronskim bankarstvom, ali da će biti razmotrene mogućnosti
da se APR-ov model, primenjen na privredu, proširi i na druge državne
organe.
      
Direktor APR-a Zvonko Obradović upoznao je predstavnike medija sa
informacijom da se elektronsko plaćanje u APR-u može izvršiti bilo kojom
vrstom platne kartice (Mastercard/Maestro i Visa/Visa electron), kao i
da će građani plaćati proviziju na ovu uslugu u iznosu od 50 dinara za
naknade do 2.500 dinara, a 2 % za iznose veće od 2.500 dinara.

Uslugu elektronskog plaćanja platnim
karticama pružaće Komercijalna banka koja je izabrana u postupku javne
nabavke maja 2016. godine, na osnovu kriterijuma najniže provizije i
najkraćeg vremena za transakciju uplate.

Prethodnih godina, naknade za obradu
finansijskih izveštaja mogle su se plaćati e- bankarstvom ili preko
uplatnica, ali je postojao problem povezivanja elektronski podnetih
finansijskih izveštaja sa dokazom o uplaćenoj naknadi. Sa ovim rešenjem,
uplaćene naknade biće automatski povezane sa konkretnim finansijskim
izveštajem koji je predmet obrade.  
 
Aplikaciji za elektronsko plaćanje pristupaće se preko Posebnog
informacionog sistema Agencije za sastavljanje i dostavljanje finansijskih
izveštaja za 2016. godinu.

APR-ova aplikacija za potpisivanje
kvalifikovanim elektronskim sertifikatima je ove godine unapređena
uvođenjem jedinstvenog softvera usaglašenog sa eIDAS standardima (eIDAS
Regulation) koji se primenjuju u Evropskoj uniji što bi trebalo da ukloni
probleme na strani korisnika prouzrokovane nejednakim informacionim
standardima kod izdatih sertifikata za e-potpisivanje. Aplikacija za
elektronsko plaćanje urađena je u saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin.

Izvor: sajt APR-a