Ustavni sud je na 20. sednici, održanoj 17. novembra 2016. godine u predmetima ocene ustavnosti zakona utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006). (predmet IUz-424/2014)

Član 179 stav 3. tačka 5) Zakona o radu  („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

 

4. Otkaz od strane poslodavca

1) Razlozi za otkaz

Član 179.

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to:

5) ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;