Спровођење новог Закона о општем управном поступку представља један од кључних  приоритета у Реформи јавне управе.  Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) предвидео је обавезу усклађивања посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима са одредбама овог закона до 1. јуна 2018. године. Влада је у ту сврху, сагласно одредби члана 214. Закона, образовала Координационо тело, ради процене усклађености посебних закона са одредбама овог закона и управљања процесом усклађивања, за чије потребе у току поступка усклађивања Министарство државне управе и локалне самоуправе обавлја стручне и административне послове.

Координационо тело је утврдило матрицу за оцену усаглашености посебних закона са Законом о општем управном поступку. Матрица за оцену усаглашености закона може да се преузме овде (wорд верзија), као и списак оних закона које је потребно усагласити са Законом о општем управном поступку, где су црвеном бојом означени закони који су препознати у досадашњем раду као приоритетни за усклађивање.

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће наредних дана на својој званичној интернет презентацији поставити и електронску верзију матрице, са пратећим Упутством за попуњавање.

У складу са закључцима Координационог тела, министарства су у обавези да попуне матрицу у року од 30 дана од дана њеног објавлјивања, за три до пет закона из свог делокруга који су оцењени као приоритетни за процес усклађивања. Све матрице ће се по истеку рока за попуњавање бити размотрене и од стране чланова Координационог тела и чланова Радне групе која пружа подршку његовом раду.

За све додатне информације можете се обратити Софији Миленковић, самосталном саветнику у Сектору за развој добре управе, на е-маил адресу sofija.milenkovic@mduls.gov.rs или путем телефона 011/2646-964.

Извор: http://www.mduls.gov.rs