Народна скупштина Републике Србије усвојила је 20. јуна 2018. године:

Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи;

Закон о измени и допуни Закона о државној управи;

Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама;

Закон о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама;

Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина;

Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина;

Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама;

Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије